پکیج فروش

اجرای تبلیغات تا حداقل رسیدن به میزان فروش قطعی 

حداقل 1 مورد از کالاهای موجود در سایت باید زیر قیمت پکیج باشد